2003 Program & Results 2013-2014


                 
 1 
 Botev
 15 
  11 
  3 
  1 
  59 - 21  
  38 
  36  
 2  Maritza  15   11
  2
  2
  48 - 18
  30
  35
 3  Lokomotiv
 16   10
  3
  3
  54 - 20
  34
  33
 4  Spartak s-94
 15    5
  4
  6
  34 - 37
  -3
  19
 5  VEKTA
 15    5
  3
  7
  34 - 42
  -8
  18
 6  Karshiyaka   7    4
  0
  3
  17 - 22
  -5
  12
 7  Maritza 2
  7    3
  1
  3
   7 - 15
  -8   10
 8  Orleta  
 15    2
  3
 10
  26 - 42
 -16  
   9
 9  Asenovec 2005
 15    2   2  11   21 - 49
 -28    8
 10  Lokomotiv 2
  8
  0
  1   7
   8 - 42
 -34    1


P R O G R A M

       
28.09.13
  Maritza - VEKTA
   4 : 2   
               
 11.00      
       
 05.10.13 VEKTA - Orleta
 1 : 2
 
       
       
 12.10.13   Asenovec 2005 - VEKTA 
 2 : 2
 
       
       
 26.10.13   Botev - VEKTA
 6 : 2
 
       
       
 02.11.13   Spartak С94 - VEKTA
 3 : 3
 
       
       
 09.11.13   Lokomotiv - VEKTA
 7 : 2
 
       
       
 16.11.13   Maritza-2 - VEKTA
 1 : 0
 
       
       
 29.03.14   Maritza - VEKTA
 4 : 2
 
 9.00      
       
 02.04.14  VEKTA - Orleta
 2 : 1
 
 11.00      
       
 05.04.14  Karshiyaka - VEKTA
 3 : 2
 
 10.00      
       
 12.04.14   VEKTA -Lokomotiv
 0 : 5
 
 10.00      
       
 22.04.14   Spartak S-94 - VEKTA
 0 : 5
 
 11.00      
       
 26.04.14   VEKTA - Asenovec 2005
  3 : 1
 
 09.00      
       
 06.05.14   VEKTA - Lokomotiv 2
 5 : 2
 
 09.00      
       
 10.05.14   VEKTA - Botev
 2 : 2
 
 12.00